SGDĐT: Lấy góp ý xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

1. Về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết

Được sự chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết này và đã được thực hiện các bước trong năm 2020 (đã lấy kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành và đăng cổng thông tin điện tử lấy ý kiến người dân), hoàn thành các nội dung dự trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 – Khóa IX. Tuy nhiên, theo ý kiến thẩm định cuối cùng của Sở Tư pháp một số nội dung chi được quy định theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT, Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không có trong mức chi quy định của Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC -BGDĐT, dự thảo nghị quyết chưa đủ cơ sở trình HĐND kỳ này. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh, trình hội đồng nhân tỉnh cho chuyển việc xây dựng Nghị quyết này vào kỳ họp lần đầu năm 2021 theo hướng ban hành Nghị quyết có chính sách.

2. Nội dung xin ý kiến góp ý

Kế thừa các nội dung trong dự thảo dự trình năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo trình lại trong năm 2021, gồm:

- Tờ trình xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

- Dự thảo Nghị quyết;

- Phụ lục thuyết minh kèm theo nghi quyết;

- Tổng hợp góp ý năm 2020 và các kết luận của UBND tỉnh làm cơ sở để các đơn vị xem xét, tiếp tục góp ý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị quý sở, ngành góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Văn bản góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26 tháng 02 năm 2021 theo địa chỉ số 23, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và hộp thư điện tử phongkhtc.sotayninh@moet.edu.vn.

1

Văn bản lấy ý kiến

Tải về

2

Tờ trình các kỳ thi

Tải về

3

Dự thảo Nghị quyết các kỳ thi

Tải về

4

Tài liệu đính kèm

4.1.TAI LIEU DINH KEM.rar

4.2.TAILIEUDINHKEM.rar

4.3 TA LIEU DINH KEM.rar

5

Phụ lục kèm theo

Tải về

Trân trọng./.

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 38
 • Hôm nay: 6599
 • Trong tuần: 40840
 • Tất cả: 6790172
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT