UBND thành phố Tây Ninh thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-SNV ngày 28/10/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND thành phố Tây Ninh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021;

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non: 20.

- Giáo viên tiểu học: 22.

- Giáo viên THCS: 15.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển.

- Vị trí giáo viên mầm non hạng III.

- Vị trí giáo viên tiểu học hạng II.

- Vị trí giáo viên THCS hạng II.

        (Phụ lục kèm theo)

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn

Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.05)

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

Giáo viên tiểu học hạng II (Mã số: V.07.03.07)

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

Giáo viên trung học cơ sở hạng II (Mã số: V.07.04.11)

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

* Lưu ý:

- Các trường hợp có trình độ Tiếng Anh tương đương khung Châu Âu có thể sử dụng phụ lục tham chiếu đính kèm.

- Giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh của người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh phải được cấp bởi các đơn vị khảo thí trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3.2. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ tuyển dụng

4.1. Đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

- Chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

- 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

4.2. Sau khi trúng tuyển 

- Bản sao văn bng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) được cơ quan có thm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/12/2020.

- Địa chỉ: Số 14  đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

6. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

a) Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng là giáo viên bậc mầm non và giáo viên cấp tiểu học

Trao đổi trực tiếp với người dự tuyển để xác định giọng nói và phát âm rõ ràng, đảm bảo nếu thí sinh trúng tuyển được tuyển dụng tham gia giảng dạy học sinh có thể nghe và tiếp thu được. Những thí sinh chưa đảm bảo điều kiện ngoại hình (dị tật), giọng nói, phát âm thì không được tham dự vòng 2.

- Thời gian:

+ Đối với giáo viên mầm non: 7 giờ 30 phút, ngày 11/12/2020 (thứ Sáu).

+ Đối với giáo viên tiểu học: 13 giờ, ngày 11/12/2020 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

c) Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký và tiến hành sơ tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2

Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

a) Hình thức và nội dung

- Hình thức: Thực hành.

- Nội dung: Soạn giáo án cho một tiết dạy học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành phù hợp với vị trí tuyển dụng, nội dung được thực hiện trên giấy viết.

- Thời gian thi thực hành: 90 phút.

- Thang điểm thực hành: 100 điểm.

* Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

b) Thời gian: Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020 (thứ Sáu). Sau khi khai mạc, sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch.

c) Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh.

Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục và hồ sơ được niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh hoặc cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh (https://tayninh.gov.vn), trang thông tin điện tử của UBND thành phố Tây Ninh (https://thanhpho.tayninh.gov.vn), trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh (http://pgdtptayninh.edu.vn).

Trên đây là thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 của UBND thành phố Tây Ninh. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh (http://pgdtptayninh.edu.vn)./.

UBND TP TÂY NINH - THÔNG BÁO

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 2880
 • Trong tuần: 22769
 • Tất cả: 8145459
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT