Thông báo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020

Thực hiện Công văn số 106/UBND-NC ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục và đào tạo và Kế hoạch số 206/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo rà soát, cập nhật, tập hợp hồ sơ, danh sách xét thăng hạng, cụ thể như sau:

I. Về đối tượng:

- Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.05), giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.08), giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.12) đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng theo quy định.

- Giáo viên mầm non hạng IV (V.07.02.06), giáo viên tiểu học hạng IV (V.07.03.09) đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học công lập đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng theo quy định.

II. Về triển khai kế hoạch xét thăng hạng, rà soát, cập nhật hồ sơ xét thăng hạng năm 2020

1.   Đối với các trường trực thuộc phòng giáo dục huyện, thành phố

- Phòng giáo dục và đào tạo triển khai Kế hoạch số 206/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh năm 2020 cho tất cả cán bộ, giáo viên (có Kế hoạch kèm theo).

- Sau khi đơn vị trường học và cá nhân rà soát hồ sơ, danh sách giáo viên đăng ký xét thăng hạng, phòng giáo dục - đào tạo tổng hợp danh sách và hồ sơ theo từng hạng, từng cấp học gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trường Khuyết tật

- Đơn vị triển khai Kế hoạch số 206/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh năm 2020 cho tất cả cán bộ, giáo viên (có Kế hoạch kèm theo).

- Đơn vị rà soát hồ sơ, danh sách giáo viên đăng ký xét thăng hạng và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Các lưu ý về hồ sơ thăng hạng

- Mẫu bìa hồ sơ đính kèm công văn.

- Hồ sơ sắp xếp theo thứ tự sau:

a) Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (có mẫu đính kèm);

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (có mẫu đính kèm);

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (có mẫu đính kèm);

d) Bản sao phiếu đánh giá viên chức 3 năm gần nhất;

đ) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

e) Các minh chứng khác theo được quy định trong Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT;

- Hồ sơ đóng cuốn theo thứ tự nêu trên, đặc biệt các minh chứng phải sắp xếp theo đúng thứ tự của bảng điểm, có đánh số theo bảng điểm (ví dụ: 1a, 1b, .., 2a, 2b, 2c…). Mỗi giáo viên đăng ký chỉ nộp 01 bộ cho cơ quan quản lý trực tiếp.

IV. Lệ phí xét thăng hạng: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (200.000 đồng/người).

V. Thời gian: Danh sách và hồ sơ  nộp về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/03/2020, đồng thời gửi file danh sách về email phongtccb.sotayninh@moet.edu.vn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng nội dung công văn này.

Tải văn bản tại đây  206-KH- SGDÐT.rar

PHÒNG TCCB

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 33
 • Hôm nay: 8040
 • Trong tuần: 50052
 • Tất cả: 7813876
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT