Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
-----------------------------------

 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

DANH BẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

Điện thoại di động

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Trảng Bàng  

Huỳnh Thanh  Hải

Trưởng phòng

3880229

pgdtrangbang.tayninh@moet.edu.vn

0916742939

Hồ Văn Hòa

P. Trưởng phòng

3880229

 

0909855368

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Tân Biên

Phạm Thị Thu Uyên

Trưởng phòng

3.745.882

pgdtanbien.tayninh@moet.edu.vn

01298693668

Hà Văn Hiệp

Phó trưởng phòng

 

 

0983.392.113

Nguyễn Hữu Danh

Phó trưởng phòng

 

 

0939.259.197

 

 

 

 

 

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Tân Châu

Nguyễn Thịnh Hùng

Trưởng phòng

875641

pgdtanchau.tayninh@moet.edu.vn

0911696979

Nguyễn Việt Quang

Trưởng phòng

875641

 

0918359708

Traàn Ñình Trình

Trưởng phòng

875641

 

0909812324

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Bến Cầu

Lý Thanh Bình

Trưởng phòng

3761065

pgdbancau.tayninh@moet.edu.vn

0918384929

Phạm Thành Sơn

Phó trưởng phòng

3876137

 

0987911199

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Dương Minh Châu

Phan Thành Thân

Trưởng phòng

3877618

pgddmc.tayninh@moet.edu.vn

0913106739

Trần Văn Phước

Phó Trưởng phòng

3877685

 

0907903766

Huỳnh Thị Bé Liễu

Phó Trưởng phòng

3720727

 

01684109500

Phạm Thị Mai

Cán bộ TĐKT

3877688

 

0909810655

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Gò Dầu

Trần Văn Minh

Trưởng phòng

3853119

pgdgodau.tayninh@moet.edu.vn

0968446446

Nguyễn Ngọc Thạch

P Trưởng phòng

3853119

 

0815792792

Lê Thanh Dũng

P Trưởng phòng

3853119

 

0918052992

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Châu Thành

Phan Văn Minh

Trường phòng

3.878154

pgdchauthanh.tayninh@moet.edu.vn

0918.049.629

Nguyễn Chí Trung

Phó Trưởng phòng

3.878154

 

0973275435

Trần Thị Ngoan

Phó Trưởng phòng

 

 

0382279207

Phòng Giáo dục  và Đào tạo thị xã Hoà Thành

Nguyễn Văn Khanh

Trưởng phòng

3840784

pgdhoathanh.tayninh@moet.edu.vn

0918748609

Nguyễn Hữu Huy

Phó Trưởng phòng

3840784

 

0938747232

Huỳnh Thị Thanh Phương

Phó Trưởng phòng

3840784

0918149752

Phòng Giáo dục  và Đào tạo Thành phố

Lê Minh Hoàng

Trưởng phòng

3.813.317

 pgdthixa.tayninh@moet.edu.vn

0972961761

Lưu Thị Thu

Phó trưởng phòng

3.822.409

 

0916323389

Nguyễn Thanh Nghị

Phó trưởng phòng

3.812.448

 

0919664757

 

2. Trường THPT

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC TRƯỜNG THPT

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

 Email

THPT Nguyễn Trãi

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thúy Ba

3.880.997

c3nguyentrai.tayninh@moet.edu.vn

0907936573

Phó Hiệu trưởng

Phan Văn Giác

0916763009

Phó Hiệu trưởng

 Trương Đức Thắng

 

 

0909557400

THPT Lộc Hưng

Hiệu trưởng

Nguyễn Hoàng Quốc Trung

3.882.128

c3lochung.tayninh@moet.edu.vn

0909855986

Phó Hiệu trưởng

Lê văn Giỏi

3.882.128

 

0987790765

 Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

THPT Trảng Bàng

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Lam 

3.881.555

c3trangbang.tayninh@moet.edu.vn

9024408850

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Nga

THPT Bình Thạnh

Hiệu trưởng

Lại Văn Điệp

3.889.112

c3binhthanh.tayninh@moet.edu.vn

0908432039

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Toàn

3.889.701

0937754943

Phó Hiệu trưởng

Trịnh Ngọc Đức

3.889.701

0978205995

THPT Nguyễn Văn Trỗi

Hiệu trưởng

Hồ Tấn Đức

3.857.488

c3nguyenvantroi.tayninh@moet.edu.vn

0913650207

Phó Hiệu trưởng

Lê Hoàng Ân

3.857.488

0933243007

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Ngọc Trâm

 

 

0989216961

THPT Ngô Gia Tự

Hiệu trưởng

Nguyễn Hoàng Tất

3.540.332

c3ngogiatu.tayninh@moet.edu.vn

0937347489

Phó Hiệu trưởng

Đặng văn Buônh

3.859.632

0914735085

Hồ Kim Phụng

3.859.632

 

0366112912

THPT Quang Trung

Hiệu Trưởng

Nguyễn Văn Quây

3.521.868

c3quangtrung.tayninh@moet.edu.vn

0909730718

Phó Hiệu trưởng

Lê Ngọc Trọng

3.521.868

0907129245

Phó Hiệu trưởng

Đoàn Thụy Trúc Linh

3.853.214

0979850794

THPT Nguyễn Huệ

Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Sơn

3.506.150

c3nguyenhue.tayninh@moet.edu.vn

0903997466

Phó hiệu trưởng

Phạm Hoàng Cao Phong

3.876.139

0988864745

THPT Huỳnh Thúc Kháng

Hiệu trưởng

Huỳnh Văn Nghĩa

3.876.966

c3huynhthuckhang.tayninh@moet.edu.vn

0919069787

Phó Hiệu trưởng

Phan Văn Sang

3.876.966

3.570.482

0984561143

THPT Dương Minh Châu

Hiệu trưởng

Nguyễn Nhiêu Phong

3.877.223

c3duongminhchau.tayninh@moet.edu.vn

0913650830

Phó Hiệu trưởng

Phan Thanh Hoàng

0987072029

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

0902350034

THPT Nguyễn Thái Bình

Hiệu trưởng

Đoàn Văn Phước

3.771.545

c3nguyenthaibinh.tayninh@moet.edu.vn

0986 540 611

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Rãnh

3.771.350

0986540697

THPT Nguyễn Trung Trực

 

Hiệu trưởng

Phạm Ngô Phúc Ngân

c3nguyentrungtruc.tayninh@moet.edu.vn

0908201025

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Tấn Lộc

 

0989178898

THPT Nguyễn Chí Thanh

Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Tài

3.843.652

              c3nguyenchithanh.tayninh@moet.edu.vn

0913822595

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Sơn

3.841.558

Nguyễn Tuân

3.841.558

 

0909596500

THPT Lý Thường Kiệt

Hiệu trưởng

Trần Quốc Dũng

3.830.684

              c3lythuongkiet.tayninh@moet.edu.vn

0909.717.838

Phó Hiệu trưởng

Hứa Văn Son

6.290.872

 

0918859199

THPT Lê Quý Đôn

Hiệu trưởng

Phương Cương

3.621138

c3lequydon.tayninh@moet.edu.vn

0908246242

Phó Hiệu trưởng

Trần Kim Sen

3.827.418

0982066223

Phó Hiệu trưởng

Lương Nguyễn Đăng Khoa

 

 

0903615593

THPT Tây Ninh

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Bửu

3.822.879

c3tayninh.tayninh@moet.edu.vn             

0908930148

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Trung Nhẫn

3.822.398

0903007977

Mai Thị Tuyết Hạnh

3.822.971

0908007079

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

Hiệu trưởng

3.823.816

c3hoanglekha.tayninh@moet.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Lê Bá Thơm

0989219296

Phó hiệu trưởng

Lê Hoàng Nam

0909570556

THPT Trần Đại Nghĩa

Hiệu trưởng

Huỳnh Thị Tuyết Loan

3.822.377

c3trandainghia.tayninh@moet.edu.vn

0907743430

P.Hiệu trưởng

Lê Thị Minh Thùy

0916092570

P.Hiệu trưởng

Lê Phước Mỹ

0914127248

P.Hiệu trưởng

Lê Thị Ánh Minh

0834304556

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hiệu trưởng

Lê Nguyễn Thái Vân

3.621.240

              c3nguyenbinhkhiem.tayninh@moet.edu.vn

0938880968

P.Hiệu trưởng

Hà Thị Xuân Trang

3.621.240

 

 

P.Hiệu trưởng

THPT Lê Hồng Phong

Hiệu trưởng

Đặng Quang Danh

3.784.121

c3lehongphong.tayninh@moet.edu.vn

0918383524

Phó hiệu trưởng

Hoàng Huy Thắng

3.784.121

0986826737

THPT Hoàng Văn Thụ

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Hùng

c3hoangvanthu.tayninh@moet.edu.vn

0918458525

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Văn Việt

 

0943322424

Nguyễn Ngọc Quang

3.878.171

0917219285

THPT Trần Phú

Hiệu trưởng

Quách Văn Minh

3.874.235

c3tranphu.tayninh@moet.edu.vn 

0909955776

Phó hiệu trưởng

Lê Ngọc Quang

3.744.941

 

0986297970

Phó hiệu trưởng

Hoàng Phúc Cường

0972384149

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Trà Hương

 

 

0949294707

THPT Lương Thế Vinh

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Bình

3504555

c3luongthevinh.tayninh@moet.edu.vn

0913812669

Phó hiệu trưởng

Đinh Quốc Việt

3870810

0908069169

THPT Tân Đông

Hiệu trưởng

Lê Minh Quốc

3.758.070

c3tandong.tayninh@moet.edu.vn

0913960551

Phó hiệu trưởng

Trần Thanh Bình

3.758.070

 

0986393044

THPT Tân Hưng

Hiệu trưởng

Huỳnh văn Chớ

3.757.353

c3tanhung.tayninh@moet.edu.vn

Phó hiệu trưởng

Phan Châu Quang

3.757.625

 

0918.266295

THPT Tân Châu

Hiệu trưởng

Lê Huy Hồng

3.731.414

              c3tanchau.tayninh@moet.edu.vn

0909.730991

Phó Hiệu trưởng

Bùi Kim Oanh

3.875.721

 

0909758748

Nguyễn Xuân Hảo

3.875.721

 

0983875300

THPT Dân tộc Nội trú

Hiệu trưởng

Lê Thị Tươi

truongdtnt.tayninh@moet.edu.vn

0919868384

Phó Hiệu trưởng

Lê Văn Ngọt

0937451115

Phó Hiệu trưởng

 


KHỐI CHUYÊN NGHIỆP - TRỰC THUỘC

 

Tên đơn vị

Họ và trên

Điện thoại

cơ quan

email             

Di động

Cao đẳng sư phạm

Quách Văn Dũng

826478

cdsp.tayninh@moet.edu.vn

0909062640

Dạy trẻ Khuyết tật

Nguyễn Thị Tú Trân

828710

khuyettat.tayninh@moet.edu.vn

0937714181


TIN MỚI NHẤTVăn bản mới
thông tin-thông báo
Video sự kiện
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
  • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
  • Bé làm toán
  • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2813
  • Trong tuần: 22702
  • Tất cả: 8145392
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT