Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2:6 ICT Chủ Nhật - 02/10/2016
TIN MỚI NHẤT
TIN TIÊU ĐIỂM
Giới Thiệu >> Giới Thiệu

 GIỚI THIỆU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh xin giới thiệu Bộ máy tổ chức Sở và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Ban Giám đốc: gồm 01 Giám Ðốc và 02 Phó Giám Ðốc

 TT

Ban Giám đốc

Họ tên

Điện thoại

/ Fax

1

Giám đốc

Thạc sĩ Mai Thị Lệ

Thạc sĩ GDTH, CCCT, CVC

Email: lemt@tayninh.gov.vn

3827741

Fax

066.3825524

2

Phó Giám đốc

Ông Dương Văn Sáu

 ĐHSP, CCCT, Cử nhân Hành chính

Email: saudv.sotayninh@moet.edu.vn

3827737

Fax

066.3825524

3

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Thành Kỉnh

ĐB HĐND tỉnh,

Tiến sĩ QLGD, CVCC

kinhnt.sotayninh@moet.edu.vn

3814206

Fax

066.38255243

4

Phó Giám đốc

Thạc sĩ  Nguyễn Văn Phước

Ths QLGD - ĐHSP - CCCT

phuocnv.sotayninh@moet.edu.vn

Điện thoại: 0907558877- Fax: 3825524

- 10 phòng, ban và 01 Ban QLDA

 TT

Phòng ban

Trưởng phòng

Điện thoại

1

 

Bà Trà Thị Kim Cúc

TP.GDMN

cucttk.sotayninh@moet.edu.vn

3827723

2

 

Ths. Lê Hoàng Cương

TP. GDTH

cuonglh.sotayninh@moet.edu.vn 

3821127

3

 

Ths. Hồ Hải Thọ

TP. GDTrH

Thohh.sotayninh@moet.edu.vn

3827734

4

 

Ông Nguyễn Viết Hào

TP. GDTX-CN

haonv. sotayninh@moet.edu.vn

3827722

5

 

Ths. Bùi Anh Tuấn

QTP. CTCTTT

tuanba.sotayninh@moet.edu.vn

 

6

 

Ông Trần Hòa Hiệp

TP. TCCB

Hiepth.sotayninh@moet.edu.vn

3827736

7

 

Ông Bùi Tuấn Hải

TP. KHTC

haibt.sotayninh@moet.edu.vn

3814420

8

 

Ông Trương Công Thức

Chánh Văn phòng

thuctc.sotayninh@moet.edu.vn

3822375

9

 

 

Ths. Phan Minh Tùng

Chánh Thanh tra

 

3827739

10

 

Ông Nguyễn Hữu Tài

TP. Khảo thí - CNTT

tainh.sotayninh@moet.edu.vn

3825697

11

 

Ông Huỳnh Công Danh

Phó trưởng Ban QLDA

danhhc.sotayninh@moet.edu.vn

3827740

- Các đơn vị trực thuộc Sở:

 + Khối Phòng Giáo dục và Ðào tạo

Phòng Giáo dục và Ðào tạo là cơ quan chuyên môn của Sở Giáo dục và Ðào tạo đặt tại huyện, thị chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Ðào tạo theo hệ thống dọc, đồng thời chịu sự quản lý về mặt Nhà nước đối với UBND huyện. Gồm có 09 đơn vị với số công chức viên chức và học sinh như sau:

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Trưởng phòng

1

TP. Tây Ninh

P3- TP. Tây Ninh

822409

Lê Minh Hoàng

2

Hòa Thành

TT.Hoà Thành

820141

Nguyễn Hoài Việt

3

Châu Thành

Khu phố 3 Thị Trấn Châu Thành

878154

Phan Văn Minh

4

Tân Châu

Khu phố 3 Thị Trấn Tân Châu

875150

Ths. Nguyễn Thịnh Hùng

5

Tân Biên

Khu phố 2 Thị TrấnTân Biên

874214

Nguyễn Thị Thu Yên

6

D. Minh Châu

TT. D.Minh Châu

877688

Phan Thành Thân

7

Bến Cầu

Bến Cầu

876137

ThS. Lý Thanh Bình

8

Gò Dầu

Gò Dầu

858119

 Đỗ Văn Minh

9

 Trảng Bàng

Trảng Bàng

880229

TS. Phạm Ngọc Hải

 

 Phòng Giáo dục và Ðào tạo trực tiếp quản lý chỉ đạo các đơn vị trường học gồm Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non, Nhà trẻ, Xoá mù chữ, Phổ cập giáo dục tiểu học. Phòng Giáo dục và Ðào tạo có nhiệm vụ:

 1. Tham mưu cho UBND Huyện về việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển giáo dục ở địa phương về mặt số lượng, chất lượng và các điều kiện hoạt động giáo dục đối với các ngành học thuộc phạm vi quản lý. Theo dõi kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời tạo mọi điều kiện về thông tin báo cáo giúp cho UBND Huyện quản lý tốt về mặt Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt điều lệ qui định về quản lý chuyên môn, phương thức đào tạo (chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, kế hoạch học tập..)

3. Quản lý công tác tổ chức cán bộ bao gồm các việc:

 - Giải thể, sáp nhập, thành lập trường sở theo yêu cầu quy hoạch mạng lưới trường lớp.

- Ðề nghị đề bạt, bãi nhiệm cán bộ quản lý ở cơ sở giáo dục.

- Ðiều động, thuyên chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ giáo viên.

 - Ðãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện chính sách cho đội ngũ giáo viên theo sự phân cấp của Sở Giáo Dục và Ðào Tạo.

4. Quản lý công tác tuyển sinh theo sự hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Ðào Tạo. Phối hợp với Trường Cao Ðẳng Sư Phạm Tây Ninh để có kế hoạch bồi dưỡng, tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý, giáo viên và bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường học.

5. Là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc hệ thống ngân sách giáo dục của tỉnh. Dự trù và báo cáo quyết toán hạn mức kinh phí hàng tháng, quý, năm về Sở Giáo Dục và Ðào Tạo. Theo dõi kiểm tra các đơn vị trực thuộc Phòng về việc thu chi các quỹ trong và ngoài ngân sách do Sở Giáo Dục và Ðào Tạo cấp theo hướng dẫn của ngành Tài Chính.

6. Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, hành chính quản trị và thi đua theo hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Ðào Tạo.

7. Sơ kết, tổng kết, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm. Thực hiện chế độ báo cáo, bảo đảm tốt thông tin hai chiều.

 8. Theo dõi về công tác tư tưởng trong đội ngũ và tổ chức sinh hoạt học tập chính trị theo hướng dẫn của địa phương.

 + Khối TTGD thường xuyên

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Giám đốc

1

Tỉnh Tây Ninh

Nội ô Toà Thánh Cao Ðài huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

841305

Trần Tam Hổ

DĐ:0986516188

2

Hòa Thành

Ðường Cao Thượng Phẩm, Nội ô Tòa Thánh Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

841258

Ths. Phan Minh Tùng

DĐ:0913647647

3

Châu Thành

Suối Dộp - Thái Bình Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

878105

Dương Ngọc Tâm

DĐ:

4

Tân Châu

Khu phố 2 Thị Trấn Tân Châu - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh

875181

Nguyễn Văn Thả

DĐ:0913955898

5

Tân Biên

Khu phố 3 Thị Trấn Tân Biên - huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

874478

Trần Xuân Hùng

DĐ:0913822573

6

D. Minh Châu

Khu phố 1 - Thị Trấn DươngMinh Châu - tỉnh Tây Ninh

877404

Lê Trọng Nhiên

DĐ:0918383068

7

Bến Cầu

Khu phố 2 - Thị Trấn Bến Cầu huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

876383

Trần Đại Cảnh

DĐ: 0919392437

8

Gò Dầu

đường Bến Phà - Nội ô Thị Trấn Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh

853276

 

DĐ:0913969796

9

Trảng Bàng

06 QL22 Ấp Gia Huỳnh-Thị Trấn Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

-----------------------

880284

Đặng Văn Thủy

DĐ:0909252346

10

Thành phố

Tây Ninh

Khu phố 3 - P3 – TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

 

Ths.Dương Văn Trí 

DĐ:0908362134

 +  Khối Trung học phổ thông

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Hiệu trưởng / Quyền HT

1

Chuyên Hoàng Lê Kha

822860

Ths. Nguyễn Hữu Quốc

 

2

Tây Ninh

822409

Nguyễn Thành Bửu

3

Lý Thường Kiệt

841269

Ths.Trầm Quốc Dũng

4

Nguyễn Chí Thanh

841558

Nguyễn Tấn Tài

5

Quang Trung

853214

Nguyễn Văn Quây

6

Nguyễn Văn Trỗi

857908

Hồ Tấn Đức

7

Ngô Gia Tự

859632

Đoàn Văn Phước

8

Hoàng Văn Thụ

878171

Lê Phước Mỹ

9

Trần Phú

874235

Nguyễn Văn Bình

10

Tân Châu

875165

Lê Minh Quốc

11

Tân Hưng

753348

Lê Huy Hồng

12

Dương Minh Châu

877223

ThS. Nguyễn Nhiêu Phong

13

Nguyễn Thái Bình

771350

ThS. Nguyễn Hoàng Tất

14

Nguyễn Trãi

880245

ThS. Đặng Công Hầu

15

Bình Thạnh

889112

Lại Văn Điệp

16

Lộc Hưng

882128

Huỳnh Văn Sáng

17

Nguyễn Huệ

876139

Nguyễn Minh Sơn

18

Lương Thế Vinh

870810

Quách Văn Minh

19

Tân Đông

758070 

Nguyễn Văn Nhã

20

Lê Hồng Phong

784121 

Ths. Đặng Quang Doanh

21

Trần Đại Nghĩa

822377

Lê Minh Chính

22

Lê Quý Đôn

827418

Dương Văn Nhiệm

23

Nguyễn Trung Trực

846113

Huỳnh Thị Tuyết Loan

24

Trần Quốc Đại

853008

Khúc Minh Quyền

25

Trảng Bàng

881555

ThS. Nguyễn Hoàng Quốc Trung

26

Châu Thành

878797

Trần Văn Hùng

27

Lê Duẩn

731312

Huỳnh Văn Chớ

28

Nguyễn An Ninh

744319

Lâm Ninh Quốc Hậu

29

Nguyễn Đình Chiểu

877948

Ths. Phan Thanh Hoàng

30

Huỳnh Thúc Kháng

896966

Huỳnh Văn Nghĩa

31

Nguyễn Bỉnh Khiêm

825093

Trương Văn Thanh

 +  Khối trực thuộc

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Quyền/ Hiệu trưởng

 1

PTDT Nội trú

Thị xã Tây Ninh

926575

 

 2

Thực Nghiệm GDPT

Nguyễn Chí Thanh Phường 3 TP Tây Ninh

 822533

 

 3

Cao đẳng

sư phạm

ấp Ninh Trung P Ninh Sơn TP. Tây Ninh

826478

Ths. Quách Văn Dũng

 4

Dạy trẻ Khuyết tật

QL22B ấp Long Yên Long Thành Nam Hoà Thành

889112

Võ Thiết Thạch

 5

Trung học KTKT

ấp Long Yên, xã Long Thành Nam Hoà Thành

842114

Ths. Nguyễn An Dân

Văn Phòng

VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEB
TIC-OFFICE
LƯỢT TRUY CẬP
Website thông tin Sở GD & ĐT Tây Ninh - Giấy phép số 88/GP-TTĐT do Bộ TT & TT cấp ngày 29.4.2011
23 - Nguyễn Chí Thanh - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh
sogddt@tayninh.gov.vn hoặc phongcntt.sotayninh@moet.edu.vn
Tổ CNTT Sở thiết kế, Điện thoại liên hệ: (066).3822375 hoặc (066).3827738 - Fax:066.3825524
            Phát triển bởi nhóm phát triển website PTSOFT
                            0919 681 455 - 0904 728 471