Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

 1. TUV - Thạc sĩ - Giám đốc: Mai Thị Lệ

 

Trình độ: Thạc sĩ GDTH- ĐHSP, CCCT, CVC
Phụ trách: Chung, Thanh tra, TCCB, KHTC

Ngày sinh: 1966

Địa chỉ:  Phường 1, TP Tây Ninh

Quê quán: huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Email: lemt@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3822245 - Fax: 066.3825524

 2. Phó Giám đốc: Ông Dương Văn Sáu

 

Trình độ: ĐHSP, Cử nhân hành chính, CCCT
Phụ trách: Văn phòng, KT-CNTT

Ngày sinh: 1960

Địa chỉ:  phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh

Quê quán: huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Email: saudv.sotayninh@moet.edu.vn

 và saudv@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827737 - Fax: 0276.3825524

3. Tiến sĩ - Phó Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Hải

 

Trình độ: TS.QLGD - ĐHSP - CCCT-CVC
Phụ trách: GDMN, GDTX-CN, CTTT

Ngày sinh: 1968

Địa chỉ:  Thị trấn Trảng Bàng, 

Quê quán: huyện Trảng Bàng, 

Tỉnh Tây Ninh

Email: haipn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3814206 - Fax: 0276.3825524

4. Đại biểu HĐND tỉnh - Phó Giám đốc – Ths. Nguyễn Văn Phước

 

Trình độ: Ths QLGD - ĐHSP - CCCT
Phòng GDTrH, GDTH

Ngày sinh: 1966

Địa chỉ:  Thị trấn Trảng Bàng, 

Quê quán: huyện Hòa Thành, 

Tỉnh Tây Ninh

Email:phuocnv.sotayninh@moet.edu.vn
và phuocnv@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827741 - Fax: 0276.3825524

5. Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT – Ths. Bùi Anh Tuấn

  

Trình độ: Ths.TrH - ĐHSP - TCCT - CVC

Phụ trách: Công tác chính trị tư tưởng

Email: tuanba.sotayninh@moet.edu.vn

và tuanba@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827722 - Fax: 066.3825524

 6. Trưởng Phòng TCCB – Ông Trần Hòa Hiệp

  

Trình độ: ĐHSP - TCCT - CVC

Phụ trách: TCCB

Email: hiepth.sotayninh@moet.edu.vn 
và hiepth@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827736 - Fax: 0276.3825524

7. Phó Trưởng phòng TCCB – Ông Nguyễn Đông Trường

  

Trình độ: ĐHSP – CN.QLGD - TCCT - CVC

Phụ trách: Phó TP. TCCB

Email: truongnd.sotayninh@moet.edu.vn

và truongnd@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827736 - Fax: 066.3825524

8. Chánh Văn phòng – Ông Trương Công Thức

  

Trình độ: ĐHSP - TCCT 

Phụ trách: Chánh Văn phòng

Email: thuctc.sotayninh@moet.edu.vn

và thutc@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827742 - Fax: 066.3825524

 9. Phó Chánh Văn phòng – 

  

Trình độ: 

Phụ trách: 

Email: 

ĐT:0276.3822375 Fax: 066.3825524

10. Phó Chánh Văn phòng - Ông Phạm Đình Tứ

  

Trình độ: ĐHSP - TCCT

Phụ trách: Thi đua

Email: tupd@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827722 - Fax: 066.3825524

11. Trưởng Phòng KHTC – Th.S Bùi Tuấn Hải

Trình độ: Thạc sĩ, ĐHSP – CCCT- CVC

Phụ trách: TP.KHTC

Email: haibt.sotayninh@moet.edu.vn

và haibt@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3814420 - Fax: 0276.3825524

 12. Phó Trưởng phòng KHTC – Ông Lê Văn Tự

 

Trình độ: ĐHTCKT – TCCT

Phụ trách: PTP.KHTC

Email: levantutayninh@gmail.com

và tulv@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3814420 - Fax: 0276.3825524

 13. Phó Trưởng phòng KHTC – Ông Trần Văn Trọng

 

Trình độ: ĐHSP – TCCT

Phụ trách: PTP.KHTC

Email: trongtv@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3814420 - Fax: 0276.3825524

  14. Chánh Thanh tra – Th.S. Phan Minh Tùng

  

Trình độ: Ths QLGD - ĐHCNTT - CCCT - CVC

Phụ trách: Chánh Thanh tra

Email: tungpm.sotayninh@moet.edu.vn
và tungpm@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827739 - Fax: 0276.3825524

  15. Phó Chánh TT – Ths. Hà Anh Tuấn

Trình độ: Ths GDTH -  ĐHSP- TCCT

Phụ trách: Phó Chánh Thanh tra

Email: tuanha.sotayninh@moet.edu.vn

và tuanha@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827739 - Fax: 066.3825524

  16. Trưởng Phòng Khảo thí - CNTT – Ông Nguyễn Hữu Tài

 

Trình độ: ĐHSP- TCCT - CVC

Phụ trách: TP. KT-CNTT

Email: tainh.sotayninh@moet.edu.vn

và tainh@tayninh.gov.vn

Điện thoại:0276.3815982 - Fax: 066.3825524

  17. Phó TP. Khảo thí - CNTT – Th.S Nguyễn Thanh Việt

 

Trình độ: Ths. QLGD - ĐHSP - CNCNTT -  CNNN- TCCT

Phụ trách: CNTT - Kiểm định CLGD

Email: vietnt.sotayninh@moet.edu.vn

và vietnt@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3815982 - Fax: 066.3825524

 18. Trưởng phòng GDTX - CN – Ông Nguyễn Viết Hào

  

Trình độ: ĐHSP – CNCT - CVC

Phụ trách: TP. GDTX

Email: haonv.sotayninh@moet.edu.vn

và haonv@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827710 - Fax: 066.3825524

 19Phó TP. GDTX - Chuyên nghiệp: Ths. Huỳnh Thanh Hải

  

Trình độ: Ths Tiếng anh - TCCT

Phụ trách: PTP. GDTX

Email: .sotayninh@moet.edu.vn

và @tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827710 - Fax: 066.3825524

20. Trưởng Phòng GDTrH – Th.S. Hồ Hải Thọ

 

Trình độ: Ths.QLGD - ĐHSP - CNCNTT-CCCT- CVC

Phụ trách: TP. GDTrH

Email: thohh.sotayninh@moet.edu.vn

và thohh@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827734 - Fax: 066.3825524

 21. Phó Trưởng phòng GDTrH – Th.S. Ngô Khắc Đức

 

Trình độ: Ths Toán - ĐHSP - CCCT - CVC

Phụ trách: PTP. GDTrH

Email: ducnk.sotayninh@moet.edu.vn

và ducnk@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827734 - Fax: 066.3825524

 22. Trưởng Phòng GDTH – Th.S. Lê Hoàng Cương

 

Trình độ:  Ths.GDTH  - ĐHSP - CCTT - CVC

Phụ trách: TP. GDTH

Email: cuonglh.sotayninh@moet.edu.vn

và cuonglh@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3821127 - Fax: 066.3825524

23. Phó Trưởng Phòng GDTH – Ông Phan Thanh Thế

  

Trình độ:  ĐHSP - TCCT

Phụ trách: PTP. GDTH

Email: thept@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3821127 - Fax: 066.3825524


24. Q. 
Trưởng phòng  GDMN – Th.S. Nhan Hoa Phương

  

Trình độ: Ths QLGD – TCCT

Phụ trách: TP. GDMN

Email: phuongnh@tayninh.gov.vn

Điện thoại: 0276.3827723 - Fax: 066.3825524

TIN MỚI NHẤTVăn bản mới
thông tin-thông báo
Video sự kiện
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
  • Bé làm toán
  • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
  • Làm toán nhanh
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2707
  • Trong tuần: 25527
  • Tất cả: 2385526
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT